KEKEMELİK

Kekemelik konuşma akıcılığı ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Akıcı konuşmada ritim ve zamanlama büyük önem taşır. Hız, vurgulama ve doğru yerde duraklamalar açısından farklılıklar olsa da akıcı konuşmada sözcükler ve sözcük grupları kendiliğinden akar. Akıcılıkta ortaya çıkan bozukluklar uygun olmayan duraklamalar, tekrarlar ve benzer problemler konuşmanın doğal akışını etkiler. İşte ses, hece ve sözcüklerde uzatmalar, tekrarlar veya duraklamalarda ortaya çıkan konuşmanın akıcılığının bozulduğu bu durum kekemelik olarak adlandırılır. Artık kişinin ne konuştuğundan çok nasıl konuştuğu dikkat çekmeye başlar. Konuşan kişide dinleyenler gibi durumu fark ettiğinde, konuşma güçlüğüne korku ve endişe de eşlik eder. Bazı durumlarda yüz ve vücut hareketleri konuşma çabası ile birlikte görülebilir. Her kekemelik bir diğerinden farklıdır ancak özelliklerini aşağıdaki şekilde gruplamak mümkündür:
Normal sayılmayacak şekilde sözcük parçalarının hecelerin, sözcüklerin ve cümlelerin tekrar edilmesi. Örneğin: p-p- peki, ol-ol-olmaz, ben ben ben de geleceğim…
Sözcüklerin bitirilmeden bırakılması. Düzensiz solunum ve kararsız konuşmaya bağlı olarak sözcüklerde alışılmadık vurgulamaların ortaya çıkması.
Seslerin olağan dışı uzamaları söz konusudur. Örneğin f-f- fare gibi…

KEKEMELİĞİ NELER YOL AÇAR?
Kekemeliğin nedenleri konusunda ileri sürülen görüşler oldukça değişik ve çoktur. Ancak kekemeliğin tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığı görüşü hakimdir. Kimi uzmanlar kekemeliği yapısal bir bozukluk olarak ele alırken, kimisi ise öğrenilmiş bir davranış, bir direniş belirtisi (sinir sistemindeki zayıflığı tetikleyen korku ve endişe) olarak ele alır, kimisi ise çevresel nedenlerin kekemelikte önemli rol oynadığı görüşünü savunmaktadır.

KEKEMELİK HANGİ YAŞTA ORTAYA ÇIKAR?
Kekemelik genellikle dil gelişiminin erken dönemlerinde ortaya çıkar, 2-6 yaş. Bazı durumlarda ise okul çağında ilk kez görülebileceği gibi nadiren yetişkinlikte de ortaya çıktığı görülebilir.

KEKEMELİK CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİR Mİ?
Evet. Kekemelik erkek çocuklarda kız çocuklara oranla daha yaygın görülür. Şiddeti ve sürekliliği de kız çocuklara göre fazladır.

NELER YAPILMALI

  • Paniklemeyin
  • Pek çoğunun geçici olduğunu düşünün ve sabırla dinleyin
  • Kekemelik başlamadan önce çocuğun hayatında farklı neler oldu düşünün.
  • Bir aydan fazladır devam ediyorsa bir uzmandan yardım alın