PROJEKTİF DUYGU - DURUM ÖLÇEKLERİ - ( 2 - 10 YAŞ )

1). Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi
Çocukların ilgisini çekebilecek 10 hikâyeden oluşan test ile bilinçdışı dinamikleri inceleme şansı yakalanmaktadır. Kahramanlarını hayvanlardan seçen test, çocuğun onlarla özdeşim kurarak ve hayal gücünü de kullanarak aslında kendi hikâyesini anlatmasına olanak sağlamaktadır. Test sırasında bazı soruların üzerinde durmak, alınan yanıtlara odaklanmak ve derinleştirmek gerekebileceğinden klinik deneyimi olan bilinçdışı sembol ve psikanalitik soru sorma tekniğini bilen uzman psikolog tarafından uygulanmalıdır

2). Scéno Testi
Çocuğun kendi ve çevresindeki bireylerle olan ilişkilerini temsili olarak sahneleyebileceği ve duygularını dışa vurarak aktarabileceği bir oyuncak temelli bir testtir. Çocuk bu oyun sırasında kendi çatışma ve duygulanımlarını yaşarken aslında kendi ile yüz yüze gelmektedir. Scéno testi çocuğun kendiliğinden gerçekleştirdiği sahnelerden oluşmaktadır ve bizim çocuğun kişiliği hakkında bilgi edinmemize olanak sağlamaktadır. Kendini ortaya koyma ihtiyacı üstbenlik tarafından engellendiğinde ileride ortaya çıkabilecek bozuklukları ortaya koymada yardımcıdır.


3). Good-Enough  ve Karen Machover Resim Analizleri Testleri
Artık herkesin de bildiği gibi resim aktivitesi duyguların ve ruhsal durumun gözlenmesinde, yorumlanmasında önemli bir bilgi kaynağıdır. Çocukla sözsüz iletişim kurmanın en kolay yoludur. Burada kullanılan pek çok benzer ve farklı teknik ile keyifli bir eğlence gibi sunulan testler çocuğun zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimini görmemizi sağlar. Resim, teşhis ve terâpi amacıyla kliniklerde en çok başvurulan yöntemlerden biridir.