MOXO DEHB TESTİ

MOXO Dikkat Ölçme Testi Nedir?
MOXO dikkat ölçme testi 7 üzeri için geliştirilmiş ADHD-DEHB (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder = Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir. MOXO , Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

MOXO dört performans endeks puanı içerir:

 • Dikkat
 • Zamanlama
 • Dürtüsellik
 • Hiperaktivite


Test Sekiz Aşamadan Oluşmaktadır

 • Aşama 1 > Basit 1: Temel Seviye, dikkat dağıtıcılar (çeldirici) yoktur. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirir.
 • Aşama 2 > Görsel 1: Minör görsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ekranın kenarlarından tekli görsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) belirir.
 • Aşama 3 > Görsel 2: Majör görsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ekranın kenarlarından ikili görsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) belirir.
 • Aşama 4 > İşitsel 1: Minör işitsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak tekli işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.

 • Aşama 5 > İşitsel 2: Majör işitsel dikkat dağıtıcılar (çeldirici). Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ikili işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 • Aşama 6 > Karışık 1:Minör işitsel ve görsel dikkat dağıtıcıların (çeldirici) kombinasyonu. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak tekli görsel ve tekli işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 • Aşama 7 > Karışık 2:Majör görsel ve işitsel dikkat dağıtıcıların kombinasyonu. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirirken eş zamanlı olarak ikili görsel ve ikili işitsel dikkat dağıtıcı (çeldirici) verilir.
 • Aşama 8 > Basit 2:Dikkat dağıtıcı yok (Basit 1’e eş). dikkat dağıtıcılar (çeldirici) yoktur. Ekranın tam ortasında hedef uyarı ya da hedef seçilmemiş uyarı belirir.


Bilgi için: www.moxoturkiye.com