MMPI ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri Amerika, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de uygulanan,  standartizasyonu yapılmış güvenilir ve geçerli bir kişilik testidir. Normal bireylerle, psikiyatrik tanı grubuna giren 10 alt grubu ayrımlaştırmayı sağlayan 556 sorudan oluşmuştur. Bu alt gruplar sırası ile hipokondriazis, depresyon, histeri, psikopatik sapma, erkeklik-dişilik, paranoya, psikasteni, şizofreni, hipomani ve sosyal içe dönüklükten oluşmaktadır. Test hem psikiyatrik tanılamaya yardımcı olurken hem de bireylerin belirgin kişilik özellikleri hakkında geniş bilgiler sağlamaktadır.

Temel testlere ek olarak testin geçerliğini gösteren 3 alt test bulunmaktadır. Bu 3 alt testin puanları cevapların samimiyeti ve doğruluğu ile ilgilidir. Bireyler bu testlerden belirli bir puanın yukarısında alırsa test geçersiz sayılmaktadır. Alt testler doğru söylememe, savunucu tutum takınma ve belirtileri olduğundan yoğun gösterme veya kendini kötü gösterme eğilimlerini ölçümlemektedir.

MMPI Türkçeye uyarlanmıştır, profilleri Türkiye normlarına göre tekrar yapılandırılmıştır. Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır. MMPI tanıda ve terapi süreç ve şeklinin belirlenmesi amacıyla testi uygulama ve raporlama yetkisi olan psikologlar tarafından psikiyatri kliniklerinde, psikolojik danışmanlık merkezlerinde, hastane ve adliye gibi kurumlarda uygulanmalıdır. 15 yaş üstü bireyler için uygulanır. test yaklaşık 2 saat sürer.