ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Merkezimizde çocuk, ergen danışmanlığı konusunda psikologlarımız ve aile danışmanlarımız tarafından, tamamen çocuk yararına, çocukların gelişim süreci göz önünde tutularak psikoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Çocukluk ve ardından gelen ergenlik dönemi bireyin karakterinin oluşumunu ve kimlik gelişimini etkilediğinden ayrı bir önem taşımaktadır. Çocuk ve ergenlerin fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim süreçlerinin olumlu takibinin yapılması, aileyi bu değişimler hakkında bilgi vermek psikoterapi içindeki temel hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca çocuklara dair olası sorunları aile sistemi ve okul hayatını da ele alarak yorumlamak ve çözümler konusunda aileyle birlikte adım atmak konusunda danışanlarımıza destek vermekteyiz.

Çocukluk ve ergenlik döneminde bazı davranış değişiklikleri olmaktadır. Çocuklar üzerinde; yakın ölüm deneyimi, boşanma, okula adaptasyon, taşınma gibi çevresel faktörlerde bireysel davranış ve uyum sorunları yaratabilir. Bunların sonucu olarak parmak emme, alt ıslatma, fobiler, içe kapanıklık, disleksi, okul reddi, çocukluk mastürbasyonu, uyku bozuklukları, özgüven problemleri gibi sorunlara yönelik merkezimizde oyun terapi uygulamaları yapılmaktadır.

Temel amaç danışanlarımızın içinde bulunduğu süreci doğru değerlendirmeler yaparak, en iyi şekilde atlatmasını sağlamak, yetişkinlik dönemine bazı olumsuz davranış kalıplarının taşımaması ve ileride karşılaştığı kötü durumlarda da başa çıkma yollarını kendi kendine geliştirmesidir.

İlk görüşmede genelde çocuk veya ergen ebeveynleri ile birlikte görülür. Böylece hem ergenden hem de ailesinden danışmanlık almak isteme nedeni öğrenilir. İlerleyen görüşmelerde uzmanlarımız gerekli görürlerse çocuk ya da ergenlere bazı testler uygulanabilir. Çalışmalar uzmanlarımızın düzenlemelerine ve danışanlarımızın özel durumlarına göre bazen yalnız çocuk veya ergenle, bazen de aileyle, bazı görüşmeler ise tüm aile bireyleriyle görülebilecek şekilde olur.