BİREYSEL TERAPİ

Psikoterapi; bir psikologla duygusal sorunları konuşup onları iyileştirmek ve kişisel gelişime katkıda bulunma sürecinde kullanılan yöntemdir. Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi süreci danışanın sorununa bağlı olarak kısa ya da uzun süreli olabilir.

Yaşanan her sorun kendisine has özellikler taşır. Genel geçer sorunlar yerine psikoterapide her bireyin kendine özgü ve kendi özel ihtiyaçları ön planda tutularak danışmanlık hizmeti verilmektedir. Destek süreci danışanın bireysel ihtiyaçlarına en uygun şekilde planlanır, danışanın ihtiyacına uygun terapi yöntemleri merkezimizde yapılmaktadır.

Yaşanan psikolojik sorunları gidermeye yönelik çalışan psikoterapi ekibimiz depresyon, kaygı bozuklukları, korkular, travma, dikkat eksikliği, öfke ve sinirlilik hali, cinsel sorunlar, özgüven eksikliği, ilişki problemleri, bağımlılık vb. problemlerle ilgili çalışma alanlarıyla ilgilenmektedirler.

Bireysel gelişimi desteklemek, temel yaşam becerilerini etkin olarak kullanmayı her danışanımızda sağlamak ilkesi ile hareket etmekteyiz.

EFT, Çözüm Odaklı Terapi, Psikodrama, Rüya Analizi, Travmaya Müdahale, Hipnoterapi,  Varoluşsal ve Pozitif Psikoterapi gibi çeşitli yöntemler merkezimizde uygulanmaktadır.