YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama; çalışmalarında genel amaç çocuğun sosyalleşmesi ve yaşama hazırlanmasıdır. Drama çalışmaları ile desteklenen tüm etkinliklerde oyun, bir amaç olarak kullanılıp bireylerin düş dünyasını genişletir ve estetik ve sanat algısı farkındalığı oluşturmaya destek olur; okulda, evde ve arkadaş çevresinde sorun çözme, grup uyumuna adapte olma, kendini ifade etme gibi becerilerin gelişimine destek olur. Yaratıcı Drama çağdaş ve aktif öğrenme modellerinin de başında gelmektedir.