LGS PSİKOLOJİK DESTEK GRUBU

Ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri, LGS için çalışmalarını akademik olarak sürdürürken psikolojik olarak da kendilerini sınava hazırlamaları gerekiyor.

Kaygılar, arkadaş ve aile ilişkileri, biyolojik değişimler, yetersizlik hissi ile birlikte tempolarını düzenli tutmaları zorlaşıyor. Özellikle etrafın olumsuz konuşmalarının etkisi ile oluşan olumsuz düşünceler, arkadaşları ile kıyaslar, stres, inancın bozulmasında etkin değişkenlerdir. İçsel motivasyonun kaybı sekonder dikkat problemlerini de beraberinde getirmektedir. Ergenliğin yüksek seyrettiği bu zamanda sağlıklı iletişimde sekteye uğrayabilmektedir. Biyolojik sorunlarda; kalp çarpıntısı, zihin bulanıklığı, odaklanma zorluğu, yeme ve uyku düzensizliği de eklenince psikolojik destek önemini gündeme getirmektedir.

Tüm bunların farkındalığı ile haftada 1 gün gevşeme, kendini tanıma, baş etme mekanizması geliştirme, motivasyonu artırma ve sürdürme de özel destek grubu ile başarıya bir adım daha yaklaşmalarına yardımcı oluyoruz. Psikodrama tekniklerini de içinde barındıran LGSgrubumuzda temel hedefler oturum oturum yapılandırılmıştır. Grup üyelerinin bilişsel performanslarını artırma, gevşeme eğitimi, verimli ders çalışma yöntemleri ve sınav alma becerisi eğitimi gibi teknikleri kapsamaktadır. 

Grup rehberliğinde; öncelikli hedef grup içi ısınma, aidiyeti geliştirme ve evrensellik ilkesi ile rahatlama sağlamaktır. Ardından oluşabilecek sınav kaygısını gidermek için beden duyumlarını farkedip çocukların kaygı ile başa çıkabilmek için gevşeme tekniklerini öğrenmesi sağlanacaktır. Grup üyelerine zihinsel çatışmalar varsa psikodramatik veya bilişsel davranışçı terapi tekniklerle ruhsal boşalım sağlanarak çocukların tüm zihinsel meşguliyeti sınava odaklamak amaçlardan biridir. Bir sonraki hedef ise grup üyelerinin sınav için hedef belirmelerini sağlamak motivasyon artırıcı oturumlar yapmak olacaktır. Daha sonra oturumlar zaman yönetimi ve dikkati geliştiren etkin okuma ve dinleme çalışmalarıyla devam edecektir. Grup oyunlarıyla benlik saygısı ve arkadaşlık becerileri desteklenmiş olup, çocuklar olabildiğince rahat bir sınav dönemi geçireceklerdir.